Oferta

rys3

PROJEKTOWANIE

Wykonujemy projekty budynków mieszkalnych, przemysłowych, gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej, a także projekty renowacji i naprawy obiektów zabytkowych.

NADZÓR

Oferujemy nadzory robót budowlanych (sprawowanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru), nadzór autorski nad realizowaną inwestycją, a także wykonywanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych.

EKSPERTYZA

Przygotowujemy opinie oraz ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków.

Projektujemy obiekty architektoniczne i konstrukcyjne o zróżnicowanej wielkości i funkcji, począwszy od budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, przez budynki użyteczności publicznej, służby zdrowia, obiekty sakralne i zabytkowe, gospodarcze, aż do budynków przemysłowych. Nasze projekty powstają w wyniku dokładnej analizy kontekstów funkcjonalnych, przestrzennych oraz kulturowych. Kluczowym dla nas zadaniem jest stworzenie projektu dopasowanego do Państwa oczekiwań oraz budżetu planowanej inwestycji.
 

Nasza pracownia tworzy projekty kompleksowe: koncepcyjne, budowlane i wykonawcze.

Zajmujemy się także projektami renowacji i napraw istniejących budynków, zwłaszcza obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz projektami związanymi z rozbudową i przebudową budynków. Oferujemy profesjonalne usługi projektowe zgodne z współczesnymi standardami technologiczno – budowlanymi. Na każdym etapie realizacji inwestycji służymy profesjonalnym doradztwem. W ramach działalności pracowni zajmujemy się także nadzorami robót budowlanych oraz na życzenie klientów prowadzimy nadzory autorskie. Współpracujemy z firmami budowlanymi oraz rzemieślnikami.
Close Menu